Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. Určitě jste každý už přemýšleli o svých předcích, jak se jmenoval Váš praděda, kde žil, čím se živil, o tom, kolik měla prababička sourozenců apod.

Genealogie je věda pro každého, pro lidi různého věku, vzdělání i zájmů. Genealogie vyžaduje důvtip a především trpělivost, rodokmen nevytvoříte za dva zimní večery, jak si mnoho lidí myslí. Bližší představení genealogie, historii rodopisu i nejvýznamnější genealogy je součástí první přednášky. Na jejím závěru se pak dozvíte, jak s prací na rodokmentu začít.

První část druhé přednášky se věnuje rodokmenům - jejich historii, typům a programům, ve kterých si můžete rodokment zpracovat. Informace lze nalézt také na mnoha online vyhledávačích, takže tvorba rodokmenu je v současnosti rychlejší a jednodušší. Pozornosti neujdou ani malované rodokmeny. V druhé části přednáška pojednává o příbuzenství a o klasifikaci systémů příbuzenské terminologie.

Třetí a čtvrtá přednáška představují různé zdroje pro genealogickou práci. Hlavním zdrojem pro hledání předků jsou matriky, kterými se zabývá třetí přednáška. Jak a kterými orgány byly vedeny matriky v minulosti? A jaké typy matrik rozlišujeme? Dozvíte se také, jak je to s matrikami jiných církví a matrikami vojenskými. Ve čtvrté přednášce se seznámíte se soustavou archivů ČR i s tím, jak taková návštěva v archivu probíhá. Opomenuty nebudou ani další úředná archiválie, jako jsou urbáře a gruntovní knihy, berní rula, rustikální fase, smolné knihy, Tereziánský a Josefský katastr, pražské policejní přihlášky a další.

Před shlédnutím páté přednášky si můžete zkusit tipnout, která jména jsou těmi nejvíce zastoupenými v ČR. Právě jménům, příjmením, jejich četností i vývojem se bude věnovat pátá přednáška. Druhá část přednášky Vás zavede do genetické laboratoře, kde je možné si nechat zpracovat tzv. genografický test. Dozvíte se také, jak test probíhá a co je to DNA.

V poslední, šesté přednášce se budete zabývat činnostmi, ke kterým by měla směřovat práce většiny rodopisců, tady rodovými srazy a rodinnými kronikami. Jak takový sraz uspořádat? A co to vlastně jsou rodinné kroniky a kdy se prvně objevují?

Kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.

Úvodní přednáška popisuje nejen typické lesní stromy, ale také ty méně známé, zastoupené v lesních porostech. Součástí přednášky je také ukázka výsadby a pěstování různých lesních druhů a vzácných dřevin ze Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy.

Základem jakékoliv lesnické činnosti je lesnická typologie, které se věnuje druhá přednáška. Od ní se odvíjejí všechny zásahy v lesích. Lesnická typologie uvádí základní informace o podmínkách stanoviště – klimatické, půdní – prostřednictvím speciálně vytvořené klasifikace. Podle této klasifikace a jejích jednotek lze zjistit vlhkostní a živinové podmínky stejně jako klimatickou polohu. Na základě těchto ukazatelů pak může zařizovatel lesa rozhodnout, jaké dřeviny jsou pro stanoviště optimální, jakou produkci a za jak dlouho lze jimi dosáhnout. Přednáška uvádí stručný přehled této specializované lesnické klasifikace.

V třetí přednášce se posluchači seznámí s výskytem vody obecně, s její nenahraditelnou funkcí v přírodě a s hydrologickou funkcí lesa.

Lesní hospodářský plán (LHP) je dokument, který je připravován v rámci hospodářské úpravy lesů a podle nějž musí lesní hospodář postupovat při hospodaření v lese. Co všechno je k jeho vytvoření potřeba a jaké informace lze vyčíst z lesnických map prozradí pátá přednáška.

V posledních dvou přednáškách kurzu Lesnictví se posluchači dozvědí o základech lesní těžby, jejích druzích a metodách včetně ukázky moderních technologií. Dále se podíváme na způsoby soustřeďování dříví a pilařské zpracování dřeva.

Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2009.

Účelem tohoto kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Také se zaměříme na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných látek.

Úvodem si řekneme, zda patří houby mezi rostliny nebo živočichy a čím se od nich liší. Kdo první houby dovedl pěstovat a kdo je první využíval. Jak je na Zemi pěstování hub rozšířeno. Zmíníme se i o způsobech výživy hub a v čem jsou odlišné od výživy rostlin. Dozvíme se něco o tajemném propojení podhoubí s kořínky stromů – mykorrhize a o pěstování hub v laboratoři.

Žampióny jako nejznámější pěstovanou houbu zná každý, ale málokdo ví, jakým způsobem se pěstují ve velkém. Druhé přednáška posluchače informuje o historii, druzích pěstovaných žampiónů včetně rozdílů mezi nimi a o rozšíření žampiónů ve světě. Jsou zmíněny i pěstební postupy, výroba žampiónového substrátu a sadby, kombajnová sklizeň a pěstební systémy včetně praktického ošetření kultury v pěstírně.

Třetí přednáška popisuje historii a způsoby pěstování hlívy u nás i ve světě, včetně zdůraznění odlišných pěstebních postupů. Součástí je praktická ukázka pěstírny.

Úkolem čtvrté přednášky je přiblížit posluchačům způsoby pěstování šiitake, penízovky, ucha Jidášova, houby chorošovité (lesklokorka, ohňovec, outkovka), polničky, korálovce, hnojníka, límcovky. V soukromé pěstírně nás její majitel blíže seznámí s postupem pěstování houby šiitake.

Pátá přednáška se věnuje historii užívání léčivých hub. Budou představeny léčivé látky obsažené v houbách a jejich mechanismus působení. V ordinaci navštívíme lékařku, která má zkušenosti s účinkem léčivých hub ve své praxi. Blíže nás seznámí s léčivými vlastnostmi jednotlivých hub.

Houby si nemusíme kupovat, ale můžeme se ji vypěstovat i na našich zahrádkách případně v domácí pěstírně. Jak ? Na špalcích, na slámě, nebo na energetických peletách. Co je dalšího k pěstování potřeba a  o nezbytném vybavení domácí pěstírny se dozvíme v závěrečné přednášce. Ukážeme i několik zajímavých způsobů  kuchyňské úpravy některých exotických hub.

Bezplatný kurz určený studentům a uchazečům o studium na ČZU, kteří chtějí nezávazně poradit s volbou studované úrovně jazyka.