Pěstování a využití jedlých a léčivých hub

Účelem tohoto kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub. Také se zaměříme na rozdíly v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných látek.

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Přihlásit se do kurzu

Úvodem si řekneme, zda patří houby mezi rostliny nebo živočichy a čím se od nich liší. Kdo první houby dovedl pěstovat a kdo je první využíval. Jak je na Zemi pěstování hub rozšířeno. Zmíníme se i o způsobech výživy hub a v čem jsou odlišné od výživy rostlin. Dozvíme se něco o tajemném propojení podhoubí s kořínky stromů – mykorrhize a o pěstování hub v laboratoři.

Žampióny jako nejznámější pěstovanou houbu zná každý, ale málokdo ví, jakým způsobem se pěstují ve velkém. Druhé přednáška posluchače informuje o historii, druzích pěstovaných žampiónů včetně rozdílů mezi nimi a o rozšíření žampiónů ve světě. Jsou zmíněny i pěstební postupy, výroba žampiónového substrátu a sadby, kombajnová sklizeň a pěstební systémy včetně praktického ošetření kultury v pěstírně.

Třetí přednáška popisuje historii a způsoby pěstování hlívy u nás i ve světě, včetně zdůraznění odlišných pěstebních postupů. Součástí je praktická ukázka pěstírny.

Úkolem čtvrté přednášky je přiblížit posluchačům způsoby pěstování šiitake, penízovky, ucha Jidášova, houby chorošovité (lesklokorka, ohňovec, outkovka), polničky, korálovce, hnojníka, límcovky. V soukromé pěstírně nás její majitel blíže seznámí s postupem pěstování houby šiitake.

Pátá přednáška se věnuje historii užívání léčivých hub. Budou představeny léčivé látky obsažené v houbách a jejich mechanismus působení. V ordinaci navštívíme lékařku, která má zkušenosti s účinkem léčivých hub ve své praxi. Blíže nás seznámí s léčivými vlastnostmi jednotlivých hub.

Houby si nemusíme kupovat, ale můžeme se ji vypěstovat i na našich zahrádkách případně v domácí pěstírně. Jak ? Na špalcích, na slámě, nebo na energetických peletách. Co je dalšího k pěstování potřeba a o nezbytném vybavení domácí pěstírny se dozvíme v závěrečné přednášce. Ukážeme i několik zajímavých způsobů kuchyňské úpravy některých exotických hub.

Naposledy změněno: pondělí, 28. února 2022, 16.50