Lesnictví

Kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.

Garant: Provozně ekonomická fakulta ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze

Přihlásit se do kurzu

Úvodní přednáška popisuje nejen typické lesní stromy, ale také ty méně známé, zastoupené v lesních porostech. Součástí přednášky je také ukázka výsadby a pěstování různých lesních druhů a vzácných dřevin ze Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy.

Základem jakékoliv lesnické činnosti je lesnická typologie, které se věnuje druhá přednáška. Od ní se odvíjejí všechny zásahy v lesích. Lesnická typologie uvádí základní informace o podmínkách stanoviště – klimatické, půdní – prostřednictvím speciálně vytvořené klasifikace. Podle této klasifikace a jejích jednotek lze zjistit vlhkostní a živinové podmínky stejně jako klimatickou polohu. Na základě těchto ukazatelů pak může zařizovatel lesa rozhodnout, jaké dřeviny jsou pro stanoviště optimální, jakou produkci a za jak dlouho lze jimi dosáhnout. Přednáška uvádí stručný přehled této specializované lesnické klasifikace.

V třetí přednášce se posluchači seznámí s výskytem vody obecně, s její nenahraditelnou funkcí v přírodě a s hydrologickou funkcí lesa.

Lesní hospodářský plán (LHP) je dokument, který je připravován v rámci hospodářské úpravy lesů a podle nějž musí lesní hospodář postupovat při hospodaření v lese. Co všechno je k jeho vytvoření potřeba a jaké informace lze vyčíst z lesnických map prozradí pátá přednáška.

V posledních dvou přednáškách kurzu Lesnictví se posluchači dozvědí o základech lesní těžby, jejích druzích a metodách včetně ukázky moderních technologií. Dále se podíváme na způsoby soustřeďování dříví a pilařské zpracování dřeva.

Pozn.: Kurz byl natočen v roce 2009.

Naposledy změněno: pondělí, 28. února 2022, 16.49