Genealogie - Hledáme své předky

Genealogie - Hledáme své předky

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vážení uživatelé,

omlouváme se, ale z důvodu závady na platební bráně není nyní možné zapisovat se do kurzů. Na odstranění závady pracujeme. Děkujeme za pochopení. Tým VUVČ

Přihlásit se do kurzu

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. Určitě jste každý už přemýšleli o svých předcích, jak se jmenoval Váš praděda, kde žil, čím se živil, o tom, kolik měla prababička sourozenců apod.

Genealogie je věda pro každého, pro lidi různého věku, vzdělání i zájmů. Genealogie vyžaduje důvtip a především trpělivost, rodokmen nevytvoříte za dva zimní večery, jak si mnoho lidí myslí. Bližší představení genealogie, historii rodopisu i nejvýznamnější genealogy je součástí první přednášky. Na jejím závěru se pak dozvíte, jak s prací na rodokmentu začít.

První část druhé přednášky se věnuje rodokmenům - jejich historii, typům a programům, ve kterých si můžete rodokment zpracovat. Informace lze nalézt také na mnoha online vyhledávačích, takže tvorba rodokmenu je v současnosti rychlejší a jednodušší. Pozornosti neujdou ani malované rodokmeny. V druhé části přednáška pojednává o příbuzenství a o klasifikaci systémů příbuzenské terminologie.

Třetí a čtvrtá přednáška představují různé zdroje pro genealogickou práci. Hlavním zdrojem pro hledání předků jsou matriky, kterými se zabývá třetí přednáška. Jak a kterými orgány byly vedeny matriky v minulosti? A jaké typy matrik rozlišujeme? Dozvíte se také, jak je to s matrikami jiných církví a matrikami vojenskými. Ve čtvrté přednášce se seznámíte se soustavou archivů ČR i s tím, jak taková návštěva v archivu probíhá. Opomenuty nebudou ani další úředná archiválie, jako jsou urbáře a gruntovní knihy, berní rula, rustikální fase, smolné knihy, Tereziánský a Josefský katastr, pražské policejní přihlášky a další.

Před shlédnutím páté přednášky si můžete zkusit tipnout, která jména jsou těmi nejvíce zastoupenými v ČR. Právě jménům, příjmením, jejich četností i vývojem se bude věnovat pátá přednáška. Druhá část přednášky Vás zavede do genetické laboratoře, kde je možné si nechat zpracovat tzv. genografický test. Dozvíte se také, jak test probíhá a co je to DNA.

V poslední, šesté přednášce se budete zabývat činnostmi, ke kterým by měla směřovat práce většiny rodopisců, tady rodovými srazy a rodinnými kronikami. Jak takový sraz uspořádat? A co to vlastně jsou rodinné kroniky a kdy se prvně objevují?

Naposledy změněno: Pondělí, 20. září 2021, 14.45