Genealogie - Hledáme své předky

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Přihlásit se do kurzu

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. Určitě jste každý už přemýšleli o svých předcích, jak se jmenoval Váš praděda, kde žil, čím se živil, o tom, kolik měla prababička sourozenců apod.

Genealogie je věda pro každého, pro lidi různého věku, vzdělání i zájmů. Genealogie vyžaduje důvtip a především trpělivost, rodokmen nevytvoříte za dva zimní večery, jak si mnoho lidí myslí. Bližší představení genealogie, historii rodopisu i nejvýznamnější genealogy je součástí první přednášky. Na jejím závěru se pak dozvíte, jak s prací na rodokmentu začít.

První část druhé přednášky se věnuje rodokmenům - jejich historii, typům a programům, ve kterých si můžete rodokment zpracovat. Informace lze nalézt také na mnoha online vyhledávačích, takže tvorba rodokmenu je v současnosti rychlejší a jednodušší. Pozornosti neujdou ani malované rodokmeny. V druhé části přednáška pojednává o příbuzenství a o klasifikaci systémů příbuzenské terminologie.

Třetí a čtvrtá přednáška představují různé zdroje pro genealogickou práci. Hlavním zdrojem pro hledání předků jsou matriky, kterými se zabývá třetí přednáška. Jak a kterými orgány byly vedeny matriky v minulosti? A jaké typy matrik rozlišujeme? Dozvíte se také, jak je to s matrikami jiných církví a matrikami vojenskými. Ve čtvrté přednášce se seznámíte se soustavou archivů ČR i s tím, jak taková návštěva v archivu probíhá. Opomenuty nebudou ani další úředná archiválie, jako jsou urbáře a gruntovní knihy, berní rula, rustikální fase, smolné knihy, Tereziánský a Josefský katastr, pražské policejní přihlášky a další.

Před shlédnutím páté přednášky si můžete zkusit tipnout, která jména jsou těmi nejvíce zastoupenými v ČR. Právě jménům, příjmením, jejich četností i vývojem se bude věnovat pátá přednáška. Druhá část přednášky Vás zavede do genetické laboratoře, kde je možné si nechat zpracovat tzv. genografický test. Dozvíte se také, jak test probíhá a co je to DNA.

V poslední, šesté přednášce se budete zabývat činnostmi, ke kterým by měla směřovat práce většiny rodopisců, tady rodovými srazy a rodinnými kronikami. Jak takový sraz uspořádat? A co to vlastně jsou rodinné kroniky a kdy se prvně objevují?

Naposledy změněno: pondělí, 28. února 2022, 16.49