Včelařský rok

Kurz seznamuje se základními činnostmi nezbytnými pro založení a chov včelstva během celého včelařského roku.

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Přihlásit se do kurzu

Přestože je hlavním úkol včel je opylovací činnost, většinu včelařů se zajímá především o med, který je spolu s mateří kašičkou, propolisem, pyl a včelím jedem jedním z včelích produktů. V první přednášce se dozvíte, jaké složení med má, jaké je jeho správné označení či jaké druhy medu rozlišujeme. Pozornost je věnována i procesu získávání medu a rostlinám, ze jejichž pylu se med zpracovává.

Další dvě přednášky jsou věnovány jarním včelařským činnostem. Ve druhé přednášce zvané "Časné jaro" si ukážete, jak probíhá první jarní prohlídka a co vše se z ní dozvíme, jak připravit včelstvo na hlavní snůšku, jakým způsobem se staví nové plásty a představíte si základní včelařské pomůcky. Třetí přednáška pak přibližuje důležité činnosti během dvou jarních měsíců, které rozhodnou o tom, jak se bude včelstvo dále rozvíjet, zda se nebude rojit a jaká bude snůška. Představeny budou také způsoby založení nového stanoviště. Poslední část třetí přednášky pak popisuje včelí jedince.

Ve čtvrté přednášce se budete zabývat včelími chorobami. Dozvíte se, jak předcházet nákaze varroázou či jaké další virové, bakteriální či houbové choroby mohou včelstvo napadnout. Na závěr se podíváte také na způsoby léčení včelstev, včetně těch léčení, která jsou dle veterinárních předpisů povinná.

I podzimní období je nutné zahájit prohlídkou včelstva, ve které se zjišťuje stav zásob, zda je ve včelstvu dostatek včelího plodu a zda a koli plástů musíme do úlu umístit, abychom včelstvo připravili na zimu. V páté přednášce si také ukážete, jak včelstvo přikrmovat a jak se odebírá vzorek měli. Ten slouží k indikaci nakažení varroázou či morem včelího plodu. Závěr pak patří spíše teorii - popisu stavby včelího těla.

Poslední přednáška cyklu je věnována specializované a důležité včlařské činnosti a tou je chov matek a jejich výměna. Opomenut ale také není další důležitý včelařský produkt, tedy vosk a jeho zpracování.

Naposledy změněno: pondělí, 28. února 2022, 16.52